Liên lạc để mua hàng

Qúy khách cần liên lạc để mua hàng hay thắc mắc về hàng hoá, vận chuyển, giá cước bưu điện,… thì gọi số điện thoại bán hàng của tổng công ty tại (408) 217-8652 hay qua email: trungtamanhanh@yahoo.comTOP