Liên lạc để làm đại lý

Qúy vị đang có tiệm, cần thêm khách hàng, cần thêm sản phẩm để bán, nhằm gia tăng doanh thu và lợi tức, qúy vị có thể ghi danh làm đại lý của chúng tôi, với nhiều điều kiện dễ dàng.

Qúy vị muốn làm đại lý, xin gọi ngay số điện thoại (408) 482-6527.

Mỗi thành phố, chúng tôi chỉ có thể cho mở một đại lý, nên nếu qúy vị cần làm thì gọi ngay, đừng lỡ mất cơ hội.

Tiệm An Hạnh có hai chi nhánh chính:

  1. Tổng công ty tại San Jose: 1111 Story Road #1006, San Jose, CA 95122. Số điện thoại: (408) 217-8652 (Trong khu shopping lớn nhất tại thành phố San Jose, California)

 

2. Tại thành phố Seattle: 7101 Martin Luther King Jr. Way #104, S. Seattle, WA 98118. Số điện thoại: (206) 535-7686 (trong khu King Plaza Phước Lộc Thọ, shopping lớn nhất tại thành phố Seattle, Washington).

  1. Chúng tôi sẽ mở thêm nhiều chi nhánh tại các thành phố có đông người Việt cư ngụ trên toàn cõi Hoa Kỳ. Trung tâm An Hạnh cần thêm nhiều đại lý trên toàn quốc.


TOP