Hợp tác

An Hạnh là công ty chuyên phân phối và bán lẽ cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Qúy công ty sản xuất các loại sản phẩm cần thiết cho người Việt muốn hợp tác với chúng tôi trong kinh doanh thương vụ, phân phối sản phẩm, mở đại lý, ký gửi hàng hoá,… xin liên lạc với chúng tôi: (408) 482-6527 hay email: trungtamanhanh@yahoo.com

Muốn tham khảo hàng hóa của Trung Tâm An Hạnh, xin vào www.congtyanhanh.com

 

 

 TOP