Chi trả

 

Khách hàng khắp nơi có thể chi trả qua nhiều hình thức:

Tiền mặt tại tiệm

Cashier check (lệnh phiếu)

Chi phiếu cá nhân (personal checks). Chúng tôi sẽ gửi hàng sau khi chi phiếu đã được ngân hàng chi trả (cleared). Chi phiếu và lệnh phiếu, xin gửi về 1111 Story Rd #1006, San Jose, CA 95122

Các loại thẻ tín dụng (gọi số điện thoại: 408-217-8652)

Paypal

Chúng tôi nhận chuyển hàng cho khách hàng trên thế giới. Tuy nhiên, cần phải liên lạc chúng tôi để biết giá cước bưu diện quốc tế và những điều kiện khác. Với sự phối hợp của các công ty cargo (vận chuyển hàng), chúng tôi có thể giao hàng đến tận nhà qúy khách tại Việt Nam trong vòng 7 ngày.

Khách hàng quốc tế (ngoài Hoa Kỳ) trả tiền theo giá tiền dollar Mỹ (qua tỷ lệ hối đoái chính thức của ngân hàng).

 TOP