Acapulco Rampage (Executioner, Book 26) by Don Pendleton

By Don Pendleton

Bolan assaults the Mafia's new heart for narcotics and white slavery!

Show description

Read or Download Acapulco Rampage (Executioner, Book 26) PDF

Best fiction_1 books

The Other Son of God

The opposite Son of God is the English model of Al norte de Dios (1994), the 10th novel through the well known Ecuadorian author, Nelson Estupinan Bass (1912-2002). the writer situates the paintings in the realm of the wonderful, a circulate that permits him to provide loose rein to his mind's eye. The protagonist, devil, is the son that God, in his adolescence, fathered with an African lady.

Stormsvala (Mirjam och Hervor, Bok 4)

Mirjam och Hervor i ny! until eventually ny har de kommit för att hjälpa sina döttrar, som startat ett lyxigt svenskt spa på long island. Hervors dotter Ingrid får ett gåtfullt brev från Sverige och en manlig kund lyckas påverka Hervor så until den milda grad att hon until eventually och med tappar sin förmåga att skåda in i framtiden.

The Heist (Gabriel Allon, Book 14)

A fallen spy
A lacking masterpiece
A bold mission
The Heist

Legendary secret agent and paintings restorer Gabriel Allon is in Venice repairing an altarpiece by means of Veronese while he gets an pressing summons from the Italian police. The eccentric London artwork broker Julian Isherwood has stumbled upon a chilling homicide scene in Lake Como, and is being held as a suspect. to avoid wasting his buddy, Gabriel needs to music down the genuine killers after which practice one walk in the park: locate the main recognized lacking portray within the world.

Sometimes find out how to discover a stolen masterpiece is to scouse borrow one other one. . . .

The useless guy is a fallen British secret agent with a mystery: he has been trafficking in stolen artistic endeavors and promoting them to a mysterious collector. between these work is the world's such a lot iconic lacking masterpiece: Caravaggio's wonderful Nativity with St. Francis and St. Lawrence.

Gabriel embarks on a bold gambit to get better the Caravaggio and examine the identification of the collector. His seek will take him on a thrilling hunt—from the shimmering boulevards of Paris and London to the gritty legal underworlds of Marseilles and Corsica, and at last to a small inner most financial institution in Austria the place a perilous guy stands safeguard over the ill-gotten wealth of a brutal dictator. At his facet is a courageous younger lady who survived one of many worst massacres of the 20th century. Now, with Gabriel's aid, she's going to take delivery of an opportunity to strike a blow opposed to a dynasty that destroyed her family.

Elegant, refined, and pleasing, The Heist is a must-read thriller—a page-turning story of intrigue that demonstrates once more why Daniel Silva is named a "world-class practitioner of secret agent fiction" (Washington Post).

Chronicler of the Winds

International well-known for his Kurt Wallander mysteries, Henning Mankell has been released in thirty-five nations, with greater than 25 million copies of his books in print. In Chronicler of the Winds, he supplies us anything diverse: a fantastically crafted novel that could be a testomony to the ability of storytelling itself.

Extra resources for Acapulco Rampage (Executioner, Book 26)

Example text

Egenskaper som nøysomhet, grundighet, respekt for naturens liv og for eldre mennesker, framsto ikke bare som latterlige, men de var også egenskaper som forhindret meg i å forstå verden, forstå hvordan den nye tid var, som hindret meg i å delta i det moderne Norge, fordi jeg så at det måtte helt andre egenskaper til om en skulle delta i denne utviklingen, for de personer som førte an var de ledende i tiden, forbildene var selvopptatte, kyniske og nevrotiske, de ble i stedet sett på som en helt ny type mennesker, der selvopptatthet visstnok var selvinnsikt, kynismen ble forvekslet med avansert humor og deres fullstendig stressede og nevrotiske sinnelag ble tolket som uttrykk for dynamikk og handlekraft.

Det som karakteriserer det ekte menneske er uavhengigheten som bare kan oppnås gjennom avholdenheten, som må virke ubegripelig, det er denne vissheten om at det dypest sett ikke er nødvendig for mennesket selv å uttrykke seg, det er ikke nødvendig å tale for at livet skal gå videre, siden livet selv taler, gjennom oss, livet går videre selv, uansett, som natur, og først når mennesket ikke vet at det snakker, toner en merkverdig ekthet fram, for da, i disse stadig sjeldnere øyeblikk, vil det til slutt være en slags gud som taler direkte i mennesket, med en tale som mennesket en gang i riden levde og åndet i, uten noe mer om og men.

Men blant disse menneskene fra Hårjedalen, som er på min morfars side, fantes det visstnok et menneske som ble lagt merke til, og som hans etterkommere i mange slektsledd alltid snakket om med en uklar blanding av skam og stolthet. Han hette Per Holgerson Ursa. Det eiendommelige ved Per Holgerson Ursa var at han kunne lese og skrive, noe som var uvanlig for svenske landarbeidere på sytten hundretal let {ja, slik kan selve det smittsomme ved språket spre seg, som rykte! ). Men jeg fikk først vite om Per Holgerson Ursa for bare noen få måneder siden, etter at fjerne slektninger hadde tatt kontakt med meg.

Download PDF sample

Rated 4.23 of 5 – based on 26 votes